Sim châu Âu/ Hàn/ Nhật đang tạm hết, hàng sẽ về lại vào thứ Hai 17/10/2016. Mong Quý khách thông cảm!

Cách cài đặt APN

Phần lớn điện thoại sẽ tự động điều chỉnh APN, không cần thiết phải cài đặt bằng tay (APN không thể cài đặt sẵn tại Việt Nam).

Nếu không thể sử dụng Internet tại Mỹ, vui lòng kiểm tra APN trong tùy chỉnh của điện thoại có cài đặt “epc.tmobile.com” hay không.

 • Điều chỉnh APN đối với iPhone: Cài đặt > Di động > Tùy chọn dữ liệu di động > Mạng dữ liệu di động > Dữ liệu di động > Sửa APN thành “epc.tmobile.com”
 • Điều chỉnh APN đối với điện thoại Android: Cài đặt > Di động > Mạng di động > Điểm truy cập > Chọn “Tạo mới APN” ở góc phải màn hình (dấu cộng) > Sửa APN thành “epc.tmobile.com”

Đối với iPhone, nếu lựa chọn APN không xuất hiện. Vui lòng vào Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Đặt lại Cài đặt mạng. Sau khi thiết lập lại mạng, chỉnh APN thành “epc.tmobile.com”.

Điều chỉnh lại APN như sau: APN: PRODATA

 • Điều chỉnh APN đối với iPhone: Cài đặt > Di động > Tùy chọn dữ liệu di động > Mạng dữ liệu di động > Dữ liệu di động > Sửa APN thành “PRODATA”
 • Điều chỉnh APN đối với điện thoại Android: Cài đặt > Di động > Mạng di động > Điểm truy cập > Chọn “Tạo mới APN” ở góc phải màn hình (dấu cộng) > Sửa APN thành “PRODATA”

Đối với iPhone, nếu lựa chọn APN không xuất hiện. Vui lòng vào Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Đặt lại Cài đặt mạng. Sau khi thiết lập lại mạng, chỉnh APN thành “PRODATA”.

Nếu không thể sử dụng Internet tại Hàn Quốc, vui lòng điều chỉnh lại APN như sau: APN: lte.sktelecom.com

 • Điều chỉnh APN đối với iPhone: Cài đặt > Di động > Tùy chọn dữ liệu di động > Mạng dữ liệu di động > Dữ liệu di động > Sửa APN thành “lte.sktelecom.com”
 • Điều chỉnh APN đối với điện thoại Android: Cài đặt > Di động > Mạng di động > Điểm truy cập > Chọn “Tạo mới APN” ở góc phải màn hình (dấu cộng) > Sửa APN thành “lte.sktelecom.com”

Đối với iPhone, nếu lựa chọn APN không xuất hiện. Vui lòng vào Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Đặt lại Cài đặt mạng. Sau khi thiết lập lại mạng, chỉnh APN thành “lte.sktelecom.com”.

Nếu không thể sử dụng Internet tại Nhật, Quý khách vui lòng kiểm tra lại APN trong tùy chỉnh của điện thoại như sau:

APN: baymobile.jp

Username: 4g@baymobile

Password: softbay

 • Điều chỉnh APN đối với iPhone: Cài đặt > Di động > Tùy chọn dữ liệu di động > Mạng dữ liệu di động > Dữ liệu di động > Sửa lại APN như trên
 • Điều chỉnh APN đối với điện thoại Android: Cài đặt > Di động > Mạng di động > Điểm truy cập > Chọn “Tạo mới APN” ở góc phải màn hình (dấu cộng) > Sửa lại APN như trên

Đối với iPhone, nếu lựa chọn APN không xuất hiện. Vui lòng vào Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Đặt lại Cài đặt mạng. Sau khi thiết lập lại mạng, chỉnh lại APN như trên.

Nếu không thể sử dụng Internet tại châu Âu, vui lòng điều chỉnh lại APN như sau: APN: web.vodafone.de

 • Điều chỉnh APN đối với iPhone: Cài đặt > Di động > Tùy chọn dữ liệu di động > Mạng dữ liệu di động > Dữ liệu di động > Sửa APN thành “web.vodafone.de”
 • Điều chỉnh APN đối với điện thoại Android: Cài đặt > Di động > Mạng di động > Điểm truy cập > Chọn “Tạo mới APN” ở góc phải màn hình (dấu cộng) > Sửa APN thành “web.vodafone.de”

Đối với iPhone, nếu lựa chọn APN không xuất hiện. Vui lòng vào Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Đặt lại Cài đặt mạng. Sau khi thiết lập lại mạng, chỉnh APN thành “web.vodafone.de”.

Nếu không thể sử dụng Internet tại châu Âu, vui lòng điều chỉnh lại APN như sau:

APN: internet.eplus.de

Username: eplus

Password: internet

 • Điều chỉnh APN đối với iPhone: Cài đặt > Di động > Tùy chọn dữ liệu di động > Mạng dữ liệu di động > Dữ liệu di động > Sửa APN như sau:

APN: internet.eplus.de

Username: eplus

Password: internet

 • Điều chỉnh APN đối với điện thoại Android: Cài đặt > Di động > Mạng di động > Điểm truy cập > Chọn “Tạo mới APN” ở góc phải màn hình (dấu cộng) > Sửa APN thành như sau:

APN: internet.eplus.de

Username: eplus

Password: internet

Đối với iPhone, nếu lựa chọn APN không xuất hiện. Vui lòng vào Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Đặt lại Cài đặt mạng. Sau khi thiết lập, chỉnh lại APN giống như trên.

Nếu không thể sử dụng Internet tại châu Âu, vui lòng điều chỉnh lại APN như sau: APN: 3internet

 • Điều chỉnh APN đối với iPhone: Cài đặt > Di động > Tùy chọn dữ liệu di động > Mạng dữ liệu di động > Dữ liệu di động > Sửa APN thành “3internet”
 • Điều chỉnh APN đối với điện thoại Android: Cài đặt > Di động > Mạng di động > Điểm truy cập > Chọn “Tạo mới APN” ở góc phải màn hình (dấu cộng) > Sửa APN thành “3internet”

Đối với iPhone, nếu lựa chọn APN không xuất hiện. Vui lòng vào Cài đặt > Cài đặt chung > Đặt lại > Đặt lại Cài đặt mạng. Sau khi thiết lập lại mạng, chỉnh APN thành “3internet”.

Cách chỉnh internet APN dành cho iPhone

https://www.youtube.com/watch?v=NKPih0W5Aw4

Cách chỉnh internet dành cho điện thoại Android

https://www.youtube.com/watch?v=M35eRito0D4